FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet hakları, “Telif Hakları” daha ziyade bir eserin kendine özgü yapısı neticesinde eser sahibine tanınan haklardır. Bu haklar, fikri bir çabanın ürünü olarak şekillenmiş, eser sahibine aidiyet ortaya koyan ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat ürünü eser olarak nitelendirilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibi olarak nitelendirilen ve eseri ortaya koyan kişinin diğer kanun kapsamı dışında özel hakları bulunmaktadır. Eser sahibine özgü hakların kullanımı, eser sahibini hem maddi hem de manevi anlamda koruma altına almaktadır.

Sınai mülkiyet hakları, yeni bir buluşu, tasarımı özgün çalışmayı ifade etmektedir. Sınai mülkiyet hakları arasında toplum arasında en çok bilinen “Patent”, “Faydalı Model” ve “Marka” haklarıdır. Bunlar dışında “Endüstriyel Tasarım”lar da sınai mülkiyet hakkı olup, 6769 sayılı SMK kapsamında özel koruma kapsamındadır. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bir ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümler tasarım tesciline konu edilebilmektedir. Özellikle giyim, mobilya, dekorasyon sektörlerinde yeni tasarlanan bir ürünün veya ambalajlarda yeni tasarlanan ambalajın tescil altına alınması, başkaları tarafından tasarımlarınızın kullanılmasına engel olur. Aynı şekilde uluslararası fuarlarda yer alan tasarımlarınızın da yurt dışında da tescil koruması ile korunması gerekir.

Ancak bunlar dışında özellikle son dönemde devlet desteği işe bölgesel kalkınmasının da öncülerinden olan “Coğrafi İşaretler” de bulunmaktadır. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Coğrafi işaretin tescili aynı zamanda bölgesel kalkınma ve bölgenin tanıtılması için de önem arz etmektedir. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile tescil işlemleri daha da hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu nedenle birçok yeni başvuru gerçekleştirilmektedir.

Coğrafi işaret dışında coğrafi işaret kategorisinde olmayan yani coğrafi kökeni nedeniyle elde edilmiş bir özellik taşımayan, ancak benzer ürünlerden farklı geleneksel üretim ya da işleme metodu, geleneksel bileşim gibi malzemelerin kullanılmış olması halinde “Geleneksel Ürün”den bahsedilir. Ancak tescil edilebilmesi için, söz konusu ürün için tescil edilmek istenen adın en az otuz yıldır kullanılıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu haklar bakımından kural olarak tescil ile koruma sağlanmakta olup, “Endüstriyel Tasarım” haklarının tescilsiz olarak belirli süre ile koruma altında olması sebebiyle tescilsiz de korunabilen haklar arasında yer almaktadır.

Bu uyuşmazlıklar kapsamında birçok dava ve tedbir türü mevcuttur;
- Hükümsüzlük ve Tecavüz Davaları
- Maddi, Manevi Tazminat
- Karar İptali Davaları
- Gümrük Tedbirlerinin Uygulanması
- İnternet Üzerinde Kullanımın Yasaklanması Tedbiri
- Ürünlerin Toplatılması ve İmhası Uygulamaları

Tüm fikri ve sınai hakların korunması özel hükümler ve özel uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir. Bu haklar kapsamında yaşanan bir uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık almanız, sizin menfaatinize olacaktır.
Tescil hizmetlerimiz için ayrıca www.istemarkam.com alan adından bilgi alabilirsiniz.

Aramak için
Tıklayın

BİZE ULAŞIN

                             

YUKARI