TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, oldukça geniş bir alan olup birçok alt branşı mevcuttur. Sınai Mülkiyet haklarında olduğu gibi Ticaret Unvanı nedeni ile de taraflar arasında bazı uyuşmazlıklar doğmaktadır. Benzer şekilde, ürün, ambalaj taklidi ile veya benzer tanıtım araçlarının kullanılması neticesinde haksız rekabetten bahsedilebileceği gibi, tescilsiz ancak kullanılmakta olan marka ve logoların da haksız rekabet hükümleri kapsamında korunması mümkündür. Bu tür uyuşmazlıkların da alanında uzman kişilerden danışmanlık alınarak çözümlenmesi gerekmektedir.

Diğer ticari alacaklar, karşılıksız çek düzenlenmesi gibi uyuşmazlıklar da ticaret hukuku kapsamında olduğu gibi, trafik kazaları ve bu kazalar neticesinde talep edilecek olan tazminatlar da ticari uyuşmazlıklardır.

Aramak için
Tıklayın

YUKARI