TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, birçok uyuşmazlıkta gündeme gelebilen bir alandır. Dolayısıyla tazminat alacağı bir trafik kazasından doğabileceği gibi, iş kazasından da gündeme gelebilmektedir. Faaliyet alanımız kapsamında marka hukukundan doğan veya marka hakkı ihlalinden doğan tazminat alacakları haricinde ayrıca;

Trafik Kazalarında; Araç Değer Kaybı Sebebiyle Doğan Maddi Tazminat, Trafik Kazası Sonucu Maluliyet Mevcut İse Maddi ve Manevi Tazminat, Vefat Söz Konusu İse Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerce Açılabilen Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Talep Edilebilen Maddi ve Manevi Tazminat, İş Göremezlik Nedeniyle Doğan Maddi ve Manevi Tazminat alacakları bakımından gerek Sigorta Şirketleri nezdinde, gerekse tahkim ve dava aşamasındaki süreçler tarafımızca takip edilmektedir.

İş Kazalarında ise; Maluliyet Mevcut İse Maddi ve Manevi Tazminat, Vefat Söz Konusu İse Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerce Açılabilen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İş Göremezlik Nedeniyle Doğan Maddi ve Manevi Tazminat alacakları bakımından ise dava süreçleri tarafımızca takip edilmektedir.

Aramak için
Tıklayın

YUKARI