YAZILAR

Ayrılma akçesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda farklı yerlerde düzenlenmektedir. Şirketlerin birleşmesinde, hakim şirketin satın alma hakkı kapsamında, anonim şirketlerin haklı nedenle feshinde ve limited şirket ortağının şirketten ayrılması halinde ayrılma akçesinden bahsedilebilir.

OKU

Çalışmamızda öncelikle sigorta şirketlerinin yapısı ve kuruluşuna ilişkin esaslar ele alınmaktadır. Nitekim sigorta şirketlerinin gösterdikleri faaliyetler bakımından diğer anonim veya kooperatif şirketlerinden ayrı tutulmuş ve özel kanun ile belli hususlar düzenlenmiştir. İkinci bölüm kapsamında ise sigorta şirketlerinin denetimi incelenmektedir.

OKU

6098 sayılı TBK ile düzenlenmiş olan pazarlamacı, İBK’dan uyarlanarak hukukumuza girmiştir. Pazarlamacı, merkez ve şube dışında görev almaktadır ve aynı zamanda tacire bağlı olan yardımcısılar arasındadır. ETBK’nda düzenlenmiş olan seyyar tüccar memuruna kıyasen çok daha ayrıntılı olarak düzenlenen pazarlamacının özellikle hukuki durumu önem taşımaktadır.

OKU

556 sayılı KHK m.14/1 hükmünün Anayasa Mahkemesinin ise 2016/148 – 198 sayılı kararı ile iptal edildi. 06.01.2019 tarihinde yayımlanan karar ile iptal edilmesi üzerine, marka sahibinin markayı kullanma yükümlülüğü ve markanın iptali hususunda uygulamada, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

OKU
YUKARI